Actualitat

GENER 2014. Impermeabilitzaçio integral del badalot de la cuberta del edifici Europa, al Passeig de Gracia 111. BCN

20140204_122602

Març 2014.
Edifici d’oficines IMAGINA a Esplugues de Llobregat.
Enginyeria: Ralfas Consulting s.l.
Formació d’un bloc sanitari que inclou 3 WC i lavabos.

Edificio Imagina

Detal del taulell del lavabo. Planta 3 Edifici Imagina. Esplugues de Llobregat. Enginyeria Ralfas Consulting, SL

Detal del taulell del lavabo.
Planta 3 Edifici Imagina. Esplugues de Llobregat.
Enginyeria Ralfas Consulting, SL

 

Edifici Imagina. Esplugues de Llobregat Envans de tancament, i sanitaris.

Edifici Imagina.
Esplugues de Llobregat
Envans de tancament, i sanitaris.

 

Edifici Imagina. Esplugues de Llobregat. Modul sanitari, Wc.

Edifici Imagina.
Esplugues de Llobregat.
Modul sanitari, Wc.

MAIG 2014.

ENGINYERIA: Ralfas Consulting s.l.

Construcciò d´un tancament EI180, amb gero de formigò de 14cm, per tancar una sala de 5,9×3,8m , inclou porta de 2100x165cm, EI90.

Edifici INTERFACE, Carrer Tanger BCN.

20130627_131706

 

 

Juliol 2014. Enginyeria : Promerit S.L.  Coordinador de riscos laborals: Kubic Consultoria Tècnica

Actualment esten treballant, en la desconstruccíò i sectoritzaciò de 2 naus industrials, a Parets del Vallès.

En aquesta obra, hem fet diferents fases:

S´ha fet la desconstrucciò de les dues naus, s´ha construit un parquing per a 20 cotxes, i s´ha construit un nou gual, per entrada de camions i maquinaria pesant.

Amb data de 24 de març de 2015, finalitzades  les feines de les dues naus de Parets.

Properament, es penjaram més fotos a la Web, de les diferents fases de tota l´obra.Parets Moviment de terres

Detall de la placa d´ancoratje al pou de fonamentaciò, de 3x2x2,7m

Detall de la placa d´ancoratje al pou de fonamentaciò, de 3x2x2,7m

 

Tancament amb bloq de la nova paret

Tancament amb bloq de la nova paret

Detall separaciò entre naus. Al costat esquerre, nova estructura metálica, paret de bloq de 40x20x20 hidrofugat, acabat de façana amb placa minionda de 0,6mm, color Silver. Colector d´aigues pluvials aèri.

Detall separaciò entre naus. Al costat esquerre, nova estructura metálica, paret de bloq de 40x20x20 hidrofugat, acabat de façana amb placa minionda de 0,6mm, color Silver. Colector d´aigues pluvials aèri.

Porta anomenada 2, Obra parets. Obertura de forat 5x4m, en façana, montatje  d´estructura per soportar la nova porta seccional. Detall a tot el perímetre del remat de planxa de o,6mm, color Silver.

Porta anomenada 2, Obra parets. Obertura de forat 5x4m, en façana, montatje
d´estructura per soportar la nova porta seccional. Detall a tot el perímetre del remat de planxa de o,6mm, color Silver.

 

Porta anomeda 4. Comunica interiorment les naus, mesures 5,5x4, Tancament amb porta seccional ràpida, color vermell.

Porta anomeda 4. Comunica interiorment les naus, mesures 5,5×4, Tancament amb porta seccional ràpida, color vermell.

 

 

Nova entrada a la nau, rampa d´accès, superficie   22om2, formigonat amb H-25 acabat fratasat amb quarç, i detall de la nova porta de 13ml de llargada, totalment acabada amb el seu motor trifásic.

Nova entrada a la nau, rampa d´accès, superficie 22om2, formigonat amb H-25 acabat fratasat amb quarç, i detall de la nova porta de 13ml de llargada, totalment acabada amb el seu motor trifásic.

 

25 de març de 2015, comencem les obres, per enderrocar uns tancaments a l´Edifici IMAGINA, i construcciò d´uns tancaments EI120, amb el següent sistema: 15+15(70/60)15+15, amb placa Fire. Enginyeria; Ralfas Consulting SL

En vertical, sobresurt els perfils metal-lics, i la placa de 15mm, restan encara, 3 plaques mès.

En vertical, sobresurt els perfils metal-lics, i la placa de 15mm, restan encara, 3 plaques mès.