Desamiantats

Autoritzats per manipular i retirar residus tòxics amb amiant.

La nostra empresa està autoritzada per a la manipulació i retirada de residus tòxics amb contingut d’amiant.

Qualsevol treball que realitzem en aquest sector compleix amb la legislació vigent, complint en tot moment el protocol en Prevenció de Riscos Laborals. Disposem del certificat de la Generalitat de Catalunya per a tal efecte, amb el número 31/AB/11, únic per a tot l’estat espanyol.
Els nostres serveis inclouen:

  • Sol · licitud de permisos
  • Elaboració del pla de treball
  • Retirada de plaques
  • Maquinària
  • Transport de residus
  • Gestió de residus en llocs autoritzats