Rehabilitació integral d’edificis i comunitats

Actuem en qualsevol part de l’edifici, destinant el personal especialitzat per a cada tipus d’intervenció i incorporant les tecnologies més avançades.

  • Restauració, consolidació i neteja de façanes.
  • Patis interiors, vestíbuls i escales.
  • Restauració d’elements arquitectònics.
  • Rehabilitació de Façanes a Barcelona.

Realitzem tot tipus de rehabilitacions de façanes i estructures en edificis,
locals o habitatges.

Especialistes en reformes en comunitats de veïns, realitzem el projecte de
arquitectura, l’estudi de seguretat i l’execució de l’obra. Més de 10 anys d’
experiència en el sector ens avalen.

Gestionem tots els documents necessaris per a la rehabilitació del seu habitatge o
edifici: Informes tècnics, permisos, subvencions, etc.

MANTENIMENT COMUNITATS

El manteniment de comunitats ofereix un ampli ventall de problemes que requereixen solució:

  • Humitats
  • Filtracions d’aigua
  • Reformes de vestíbuls
  • Eliminar barreres arquitectòniques
  • Reparació i posada al dia d’instal·lacions
  • Despreniments de les façanes

Totes aquestes són tasques que la nostra empresa no ha deixat de fer des dels seus inicis.