Tabiqueria seca

Protegint la seva integritat i la de les seves propietats.

Està considerat en els països desenvolupats com un material de decoració i de construcció tradicional.

L’element bàsic per a l’execució de la tabiqueria seca és la placa de guix laminat. Està formada per una lamina de guix entre dues cel·luloses especials i es presenta en diferents gruixos, amples i llargs, amb una lamina d’acer al seu interior.
Aquest sistema de treball ofereix la possibilitat de realitzar múltiples tasques: envans de diversos gruixos, trasdossats de parets, falsos sostres, agilitzant d’aquesta manera el temps d’execució i reduint els costos.

Entre els nostres productes, oferim materials apropiats per protegir els habitacles contra incendis, materials que per les seves característiques eviten la propagació del foc, complint d’aquesta manera les normatives vigents. Aquests sistemes de protecció passiva al foc, actuen com la primera línia de defensa contra el foc, protegint d’aquesta manera la seva integritat i la de les seves propietats.

En un sector tan ampli com aquest, el de la protecció passiva al foc, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres perquè li oferim la millor solució.